نشست خبری مهندس امینی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرندبا محوریت گفتمان اصفهان سبز

+