گزارش تصویری از اجتماع بزرگ اصلاح طلبان استان اصفهان در حمایت از دکتر پزشکیان کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

+