گزارش تصویری از همایش سالیانهٔ مجمع رهروان امربه‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان

+