گزارش تصویری امضا تفاهم نامه خواهر خواندگی دو شهر شاهین‌شهر و نیشابور

+