گزارش تصویری صدای جویا از بیست‌وششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان شاهین‌شهر و میمه(شماره سه)

+