گزارش تصویری صدای جویا از بیست‌وششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان شاهین‌شهر و میمه

+