گزارش تصویری نشست ویژه اصحاب فرهنگ هنر و رسانه شاهین‌شهر به‌منظور تبیین و روشنگری مسائل روز جامعه و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

+